Vzhledem k uplynulému krizovému stavu a nouzovým opatřením ohledně koronaviru, došlo k posunu termínu doručení odměn HITHIT projektu přibližně o 2 měsíce (tj. do konce srpna 2020, pro některé okrajové velikosti až září 2020). Děkujeme za pochopení.

Barefoot objednávková aplikace ZDE!

Obchodní podmínky

Číslo účtu pro platbu předem: 0232890778/0600


Výměna zboží

V případě že potřebujete vyměnit zboží za jiné (jiný typ nebo jiná velikost), vyplňte prosím formulář na této stránce a my Vám zašleme štítek, který si vytiskněte a nalepte na balíček se zbožím, které vracíte. Balíček podejte ve kterékoli pobočce Zásilkovny. Při výměně neplatíte žádné poštovné, výměna je zdarma.
My Vám obratem odešlete  nové zboží (pokud bude skladem).

Reklamace zboží

V případě, že na zboží, u nás zakoupeném, zjistíte poškození, můžete jej v souladu s ustanovením č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku reklamovat. Záruční lhůta je stanovena zákonem a to na dobu 24 měsíců od zakoupení zboží.  Daňový doklad o zakoupení zboží zde slouží zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky se nevztahují na závady způsobené nesprávným užíváním zboží a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Pokud chcete uplatnit reklamaci, vyplňte formulář na této stránce, zašlete nám poškozené zboží společně s originálním dokladem o zakoupení zboží u nás v e-shopu. Vaše reklamace pak bude posuzována v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem a následně Vám bude zasláno vyjádření o reklamaci. 

Reklamované zboží nám prosím zašlete řádně zabalené na naši adresu, nikoliv však na dobírku. V případě kladně vyřízené reklamace Vám zašleme opravené nebo vyměněné zboží na náklady našeho e-shopu nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace.

Vrácení zboží – záruka vrácení peněz

Veškeré zboží, které u nás zakoupíte, můžete samozřejmě bez udání důvodů vrátit a to do 14ti dnů od jeho převzetí. Rozhodnete-li se pro vrácení zboží, dodržte prosím následující podmínky.

 1. Vyplňte formulář na této stránce a uveďte, že si přejete jednostranně odstoupit od kupní smlouvy. Je důležité, aby jste uvedli své jméno a typ vráceného zboží. Uveďte také prosím zda si vrácené peníze přejete poslat na Váš účet nebo dobírkou.
 2. Zboží musí být nepoškozené a nepoužité (v opačném případě se vyprodává za 20% původní ceny, tudíž vám bude vráceno pouze 20% původní částky). 
 3. Zboží nám odešlete na naši adresu. Zboží prosíme neposílejte na dobírku. Zboží musí být řádně zabaleno, aby nemohlo dojít ke ztrátě, nebo poškození. Poškozené zásilky nemůžeme převzít.
 4. Po obdržení zboží Vám zašleme zpět Vámi původně zaplacenou částku, poníženou o manipulační poplatek (čištění, dezinfekce a nový obal) ve výši 70,- korun a to dobírkou nebo na účet. 

  Důležité upozornění:

  Pokud od nás obdržíte zásilku, která bude jakkoliv porušena, tak ji odmítněte převzít. Poté nás prosím kontaktujte. Kurýr se následně s Vámi spojí a provede u Vás zápis o škodě.

Ochrana údajů

Provozovatel e-shopu platenetenisky.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetím osobám či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z důvodu usnadnění objednávek do budoucnosti.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze a to tak, že zašle e-mail na info@platenetenisky.cz s touto žádostí.

Provozovatel:

KECKY Czech Republic s.r.o.
IČO: 08797099 
tel. +420792334133
Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10


Doručovací adresa:

KECKY Czech Republic s.r.o
Kralupská 40
27326 Olovnice


Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Růžička  IČ 61122271 se sídlem Kralupská 40, 273 26 Olovnice (dále jen: „správce“).
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.